BIKE 7 Brake Cleaner

Brake Cleaner
klik op de afbeelding voor een groter beeld en/of andere kleurstellingen.

Brake Cleaner

De prijs is nog niet ingesteld. U kan deze wel aanvragen via ons contactformulier

UNIVERSELE EN SNEL VERDAMPENDE REMREINIGER

  • Voorkomen (bij 20°C): vloeistof.
  • Vlampunt: <21°C.
  • Relatieve dichtheid (bij 20°C): 0.72.
  • Wateroplosbaarheid: matig oplosbaar.
  • Relatieve dampdichtheid: > 1.
  • Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
  • Voor specifieke technische informatie per verpakking gelieve de SDS, veiligheidsfiche, te raadplegen.